Actua

Vrijgestelde fietsvergoeding verhoging vanaf 1 januari 2024

 

De Ministerraad heeft besloten om het bedrag van de fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 aanzienlijk te verhogen. Vanaf 1 januari 2024 zal er 0,35 EUR per effectief gefietste kilometer toegekend mogen worden. Momenteel is dat “maar’ 0,27 EUR. Ook wordt een jaarlijks plafond voor de fiscale vrijstelling ingevoerd.


Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2024

Het vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,35 euro per effectief getrapte kilometer. Momenteel is het bedrag 0,27 euro per kilometer. Dit zijn geïndexeerde bedragen.
Het is de bedoeling om op 1 januari 2024 uit te komen op een geïndexeerd bedrag van 0,35 euro per kilometer.

 

Invoering van een plafond

Er zal een jaarlijks plafond van 2.500 euro per jaar worden ingevoerd voor de fiscale vrijstelling.
Dit jaarlijkse plafond komt overeen met een afstand van 7.142 kilometer, gerekend met een fietsvergoeding van 0,35 euro per kilometer. Deze afstand komt overeen met een woon-werktraject van 17 kilometer, rekening houdend met 210 dagen woon-werkverkeer.

Het maximum geldt per werknemer en per werkgever. Het deel van de fietsvergoeding dat dit grensbedrag bij een bepaalde werkgever overschrijdt, wordt beschouwd als loon en als zodanig onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Wanneer een werknemer bij verschillende werkgevers méér dan 2.500 EUR aan fietsvergoeding ontvangt, volgt een regularisatie voor het surplus in de aangifte personenbelasting.


Welke gevolgen heeft dit voor de werkgever? 

Een werkgever die een eigen fietsvergoeding kan/mag blijven toekennen, kan deze vanaf 1 januari 2024 optrekken tot maximaal 0,35 EUR per effectief gefietste woon-werkkilometer.

Hou er wel rekening mee dat er voortaan een jaarplafond zal gelden van 2.500 EUR. Dit vraagt mogelijk een aanpassing van de cao waarin het recht op de fietsvergoeding werd vastgelegd.
Sectoren die verwijzen naar het fiscaal en sociaal vrijgestelde bedrag, zullen de fietsvergoeding moeten aanpassen.

Er zijn ook sectoren die een afwijkend bedrag voor de fietsvergoeding voorzien. Hier is het dus ook van belang om de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te raadplegen.