Actua

Telewerk in het buitenland: een sociale zekerheidsrechtelijke schets

 

Het uitgangspunt binnen het sociale zekerheidsrecht is dat er slechts bijdragen worden betaald in één staat. Gevolg: een werknemer betaalt bijdragen in de lidstaat waar hij werkt. De situatie wordt echter een stuk complexer indien een werknemer gelijktijdig in meerdere lidstaten wordt tewerkgesteld. Dan zal de werknemer sociale bijdragen betalen in zijn / haar woonstaat indien hij of zij er voor minstens 25% werkt. Doorheen de COVID periode werden de periodes waarbij iemand telewerkte in het buitenland niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. Inzake sociale zekerheid zal er nog een overgangsperiode gelden met neutraliseringsmaatregelen voor telewerkende grensarbeiders tot en met 31 december 2022. Daardoor zal een werknemer die voor meer dan 25% in het buitenland telewerkt, onderworpen blijven aan het sociale zekerheidsrecht van de lidstaat waar de werkgever gevestigd is. 

Indien u uw werknemer detacheert naar een andere lidstaat, dan blijft hij/zij nog steeds onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Dan dient u een formulier A1 af te leveren. Ga ook zeker na of er geen bijkomende formaliteiten zijn indien uw werknemer in het andere land gaat telewerken. 

Let wel, de regelgeving inzake de Limosa verplichting is sinds 1 juli 2022 terug volledig van toepassing. Iedereen die niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid en die tijdelijk en/of deeltijds in België komt werken, moet een meldingsbewijs Limosa-1 kunnen voorleggen.