Meerwaarden op aandelen

In de vennootschapsbelasting    
Aandelen die niet voldoen aan de participatie- en taxatievoorwaarde* 25% (KMO's 20% op eerste schijf belastbare grondslag van 100.000 EUR)
Aandelen die voldoen aan de participatie- en taxatievoorwaarde, doch vervreemd worden binnen het jaar 25% (KMO's 20% op eerste schijf belastbare grondslag van 100.000 EUR)
Aandelen die voldoen aan de participatie- en taxatievoorwaarde én minstens 1 jaar in bezit  vrijstelling

*participatie- en taxatievoorwaarde = deelneming van 10% of minstens 2,5 mio EUR + normaal belast (cf. voorwaarden DBI-aftrek)

In de personenbelasting
Meerwaarden gerealiseerd buiten normaal beheer privévermogen 33,00%
Meerwaarden gerealiseerd binnen normaal beheer privévermogen vrijstelling
Verkoop aanmerkelijk belang in een in België gevestigde vennootschap aan een rechtspersoon buiten EER 16,50%