Personenbelasting / tarief en forfaitaire beroepskosten 

 

Progressieve tarieven personenbelasting

Inkomstenschijven in Euro Percentage van de belasting
AJ 2023 AJ 2024
0 tot 13.870 0 tot 15.200 25% 
13.870 tot 24.480 15.200 tot 26.830      40%
24.480 tot 42.370 26.830 tot 46.440 45%
boven 42.370 boven 46.440 50%

 

Forfaitaire beroepskosten werknemers en zelfstandigen met winst aanslagjaar 2024

 Inkomstenschijven in Euro  Percentage beroepskosten
 
 AJ 2024 werknemers en zelfstandigen met winst*
 0 tot 18.399,99 EUR  30,00%
Maximum
5.520,00

 

Forfaitaire beroepskosten zelfstandigen met baten aanslagjaar 2024

Inkomstenschijven in Euro Percentage beroepskosten
AJ 2024 zelfstandigen met baten
 0 tot 7.020 28,7%
 7.020 tot 13.950 10%
13.950 tot 23.220 5%
boven 23.220 3%
Maximum
4.850

 

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders aanslagjaar 2024

Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2024
3% met maximum 2.910