Registratiebelasting

 Overdracht van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

 
Vlaanderen
Wallonië / Bruss. Hoofdst. gewest
Gewoon tarief 12% / 3%* /1%**
12,50 %***
Bescheiden woningen en kleine landeigendommen -
6,00 % / 12,50 %****
Verkopen aan handelaars in onroerende goederen
4,00 %
5,00 % / 8,00 %
Verkopen aan sociale woningbouwmaatschappijen
6,00 %
6,00 %
Verkopen door sociale woningbouwmaatschappijen
1,50 %
0,00%/1,50 %
Hypotheekvestiging
1,00 %
1,00%/1,00 %
Verdeling van onroerende goed / algemeen tarief 
2,50 %
1,00 %
Verdeling van onroerend goed / naar aanleiding van echtscheiding of einde wettelijke samenwoning         1,00% 1,00 %
Inbrengen van onroerende goederen niet bestemd tot privé-bewoning (niet-nieuwe) in vennootschap (onder bepaalde voorwaarden vrijstelling mogelijk)
0,50 %
0,50 %
Verhoging statutair kapitaal
0,00 %
0,00 %

*Voor de enige gezinswoning

**Voor de enige gezinswoning met ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw binnen zes jaar na aankoop

***Sinds 1 januari 2017 genieten kopers van een eigen woning in Brussel -onder bepaalde voorwaarden- van een verhoogd abattement.
Bij de aankoop van een onroerend goed, is de eerste schijf van 175.000€ vrijgesteld van registratierechten (= abattement). Dit wil zeggen dat u geen belasting betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Dit gunstig systeem is evenwel onderworpen aan een aantal voorwaarden, die we u graag toelichten op verzoek.

****Sinds 1 januari 2018 krijgt u ook een korting op de registratierechten als u een bouwgrond koopt. Op de eerste 87.500 euro moet u namelijk geen registratierechten van 12,5% betalen.