Registratiebelasting

 Overdracht van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

 
Vlaanderen
Wallonië / Bruss. Hoofdst. gewest
Gewoon tarief 12% / 3%* /1%**
12,50 %***
Bescheiden woningen en kleine landeigendommen -
6,00 % / 12,50 %****
Verkopen aan beroepsverkopers in onroerende goederen
4,00 %
5,00 % / 8,00 %
Verkopen aan sociale woningbouwmaatschappijen
6,00 %
6,00 %
Verkopen door sociale woningbouwmaatschappijen
1,50 %
0,00%/1,50 %
Hypotheekvestiging
1,00 %
1,00%/1,00 %
Verdeling van onroerende goed / algemeen tarief 
2,50 %
1,00 %
Verdeling van onroerend goed / naar aanleiding van echtscheiding of einde wettelijke samenwoning         1,00% 1,00 %
Inbrengen van onroerende goederen niet bestemd tot privé-bewoning (niet-nieuwe) in vennootschap (onder bepaalde voorwaarden vrijstelling mogelijk)
0,50 %
0,50 %
Verhoging statutair kapitaal
0,00 %
0,00 %

*Voor de enige gezinswoning

**Voor de enige gezinswoning met ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw binnen zes jaar na aankoop

***Sinds 1 april 2023 genieten kopers van een eigen woning in Brussel -onder bepaalde voorwaarden- van een verhoogd abattement.
Bij de aankoop van een onroerend goed, is de eerste schijf van 200.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement). Dit wil zeggen dat u geen belasting betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Dit gunstig systeem is evenwel onderworpen aan een aantal voorwaarden, die we u graag toelichten op verzoek.
-Er is ook een verhoging van de vermindering van de belastbare grondslag van 200.000 euro in geval van verbetering van de energieprestatie. Deze is gelijk aan 25.000 euro voor elke uitgevoerde verbetering van de energieklasse.

****Sinds 1 april 2023 krijgt u ook een korting op de registratierechten als u een bouwgrond koopt. Op de eerste 100.000 euro moet u namelijk geen registratierechten van 12,5% betalen.