Fiscale waardering van voordelen

1. Gratis bewoning pand

Ter beschikking gesteld door een rechtspersoon - voordeel bewoning
gebouwd en niet-gemeubelde terbeschikkingstelling KI x index x privédeel x 100/60 x 2
gebouwd en gemeubelde terbeschikkingstelling KI x index x privédeel x 100/60 x 2 x 5/3

 

Voordelen Verwarming EUR Elektra EUR
verwarming en elektriciteit 2023 2024 2023 2024
Leidinggevend personeel 2.330 2.430 1.160 1.210
Anderen 1.050 1.090 520 550

2. Gratis beschikking over dienstboden, huispersoneel enz.

5.950 EUR op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling. 

3. Gratis beschikking PC

- 72 EUR voor vaste PC of laptop (en randapparatuur)

- 60 EUR voor vast of mobiel internet

- 36 EUR voor tablet, smartphone of gsm

- 48 EUR voor vast of mobiel telefoonabonnement 

4. Voordeel autogebruik 

 Cataloguswaarde* x leeftijdspercentage** x CO2-percentage*** x 6/7


* voor nieuwe auto's is dit de gefactureerde waarde , inclusief BTW en opties, exclusief toegestane kortingen

* In de andere gevallen (leasing, tweedehands, … ) geldt de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier inclusief opties en BTW, exclusief toegestane kortingen.

** Op de cataloguswaarde mag een waardevermindering toegepast worden van 6% per jaar met als absolute bodem 70% van de oorspronkelijke waarde. 

Samengevat als volgt;

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig In aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde 
0 - 12 maanden  100%
13 - 24 maanden   94%
25 - 36 maanden  88%
37 - 48 maanden  82%
49 - 60 maanden  76%
vanaf 61 maanden  70%


*** Het CO2-percentage bedraagt 5,5% te vermeerderen of verminderen als volgt (onderscheid tussen diesel- en benzinemotoren - kalenderjaar 2023);

Dieselmotoren     CO2-percentage
 < 52 g/km      minimum van 4% / 1.540 EUR*
 52 g/km - 67 g/km    5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2, minder dan 67 g/km
 67 g/km - 192 g/km  5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2, meer dan 67 g/km
 > 192 g/km  maximum van 18%

 * minimum inkomstenjaar 2023 (AJ 2024)

Benzinemotoren CO2-percentage
 < 67 g/km  minimum van 4% / 1.540 EUR*
 67 g/km - 82 g/km  5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2, minder dan 82 g/km
 82 g/km - 207 g/km  5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2, meer dan 82 g/km
 > 207 g/km  maximum van 18%

* minimum inkomstenjaar 2023 (AJ 2024)


Op het voordeel alle aard voor privégebruik van de auto is de werkgever een RSZ-solidariteitsbijdrage verschuldigd in functie van de CO2 - uitstoot van de wagen.
De formule gaat als volgt en verschilt naargelang het gaat om een diesel-, dan wel benzinemotor;

 Type  CO2-uitstoot  Solidariteitsbijdrage op jaarbasis
 Benzine  gekend ((CO2-uitstoot x € 9) - 768) x 171,64/114,08
 niet-gekend ((182 x € 9) - 768) x 171,64/114,08 = 1.308,96
 Diesel
 
 gekend ((CO2-uitstoot x € 9) - 600) x 171,64/114,08
 niet-gekend ((165 x € 9) - 600) x 171,64/114,08 = 1.331,52

 

5. Debet rentevoet voor niet hypothecaire leningen zonder vaste looptijd / voorschotten in rekening-courant

Jaar waarin men over de lening heeft beschikt Debet rentevoet
2021 6,48%
2022 7,14%