Actua

De betaling van erfbelasting met cultuurgoederen

 

Al enkele jaren bestaat in Vlaanderen de mogelijkheid om een schuld m.b.t. erfbelasting te voldoen met kunstwerken.
De regelgeving hierover is vanaf 1 juli 2023 verder versoepeld.
Voortaan is de betaling mogelijk met alle vormen van cultuurgoederen, niet enkel kunstwerken maar ook juwelen, archeologische vondsten, manuscripten, wetenschappelijke objecten, enz…
Die cultuurgoederen worden aanvaard voor 120% van de marktwaarde. Voorwaarde is wel dat de cultuurgoederen aanvaard worden door de Topstukkenraad.
U kan bij die Raad ook bij leven advies inwinnen.
De waardering aan 120% komt neer op een fiscale korting voor erfgenamen op de erfbelastingfactuur.