Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Nieuwe appartementsrecht in werking vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 treedt het nieuwe appartementsrecht in werking. De wetgever tracht zo het samenleven in mede-eigendom makkelijker maken. Maar wat verandert er precies?

Het beslissingsproces van de algemene vergadering van de mede-eigenaars is versoepeld. De algemene vergadering kan voortaan met een twee derde meerderheid beslissen over de uitvoering van bijna alle werken m.b.t de gemene delen. Vroeger was een drie vierde meerderheid vereist. Een gewone meerderheid (meer dan 50 procent) volstaat voor wettelijk verplichte werken. Indien de afbraak en de heropbouw van het gebouw nodig zijn voor de veiligheid of hygiëne van het gebouw of de kosten van een renovatie buitensporig zijn (beoordeling door de vrederechter), kan de algemene vergadering beslissen met een vier vijfde meerderheid.

Voortaan is men verplicht om een reglement van interne orde of een huishoudelijk reglement op te maken. Dit bevat gedragsregels die gelden in het gebouw. Denk maar aan regels omtrent netheid. Het reglement zal zaken kunnen regelen die voorheen in de statuten moesten opgenomen worden zoals de werkwijze van de algemene vergadering. Bijgevolg moeten de statuten voor de kleinste beslissing niet gewijzigd worden door een notaris. Het reglement van interne orde dient wel steeds door de syndicus geactualiseerd te worden (de tussenkomst van een notaris is hier niet nodig!).

Verder moet er een reservekapitaal aangelegd worden voor niet-periodieke kosten zoals een onverwachte herstelling. Elke eigenaar moet jaarlijks 5 procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke kosten van het voorgaande jaar te storten. Nieuwe gebouwen moeten het reservekapitaal pas na vijf jaar oprichten. Als vier vijfde van de mede-eigenaars geen reservefonds wil aanleggen, moet dit niet.

Het is ook mogelijk om deelverenigingen binnen een gebouw op te richten. Deze kan dan bijvoorbeeld beslissen over een bepaalde vleugel.

Nieuw is ook het feit dat mede-eigenaars enkel nog kunnen stemmen naargelang hun bijdrage in de kosten. Met andere woorden: ‘de betaler beslist’.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET