Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Het nieuwe Huurdecreet

Een nieuw jaar brengt doorgaans nieuwe wetgeving met zich mee. Zo treedt het nieuwe Vlaamse Huurdecreet in werking dat van toepassing is op huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019. Hier zetten we enkele belangrijke wijzigingen op een rijtje.

De verhuurder kan een huurwaarborg van 3 maanden in plaats van 2 maanden vragen.

Huurcontracten van 9 jaar blijven de regel. Korte contracten (maximaal 3 jaar) kunnen voortaan wel opgezegd worden, mits naleving van een opzegtermijn van 3 maanden. De vergoeding bedraagt anderhalve, één of een halve maand huur naargelang het contract eindigt in het eerste, tweede of derde jaar.

Huurcontracten van 9 jaar kunnen in de eerste 3 jaar opgezegd worden als de verhuurder zelf, en niet diens familie, de huurwoning zal gebruiken. Om verbouwingen of grote renovatiewerken uit te voeren mag het contract van 9 jaar na de eerste 3 jaar op elk moment opgezegd worden. Er geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

Verder dient de huurder een brandverzekering af te sluiten die zowel brand- als waterschade dekt. Hij kan ook de verhuurder vragen om het risico via zijn brandverzekering te dekken. De huurder betaalt hem dan elke maand een vergoeding.

Medehuur wordt makkelijker. Elke medehuurder kan zijn deel van de huur opzeggen. Wanneer er geen nieuwe huurder in de plaats komt, moet de vertrekkende huurder nog maximaal 6 maanden huur betalen. Let wel op: de verhuurder moet akkoord gaan met de nieuwe medehuurder!

Wanneer de huurder overlijdt, zal het contract automatisch eindigen op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen betalen nog 2 maanden huur en een opzegvergoeding van 1 maand. Indien ze het contract willen voortzetten, moet men binnen die 2 maanden de verhuurder verwittigen.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET