Actua

Het nieuwe erfrecht - verklaring van behoud tijdig afleggen

Met ingang van 1 september 2018 is het nieuwe Belgische erfrecht in voegen getreden. 
Heeft u voor 1 september 2018 een schenking gedaan, dan kan u tot 1 september 2019 een verklaring van behoud laten afleggen voor een Belgische notaris. Daardoor vallen die oude schenkingen toch onder het oude erfrecht, en niet onder het nieuwe. 
Dat kan in bepaalde gevallen gunstig zijn.
Even kijken wanneer;

  • U heeft op verschillende tijdstippen geld of effecten geschonken en dit per kind apart, niet aan uw kinderen gelijktijdig. 
    Onder het nieuwe erfrecht moet rente gerekend worden. 
    Het kind dat het vroegste een schenking ontvangen heeft zal dus iets minder toebedeeld krijgen bij de latere verdeling van de nalatenschap.

  • U heeft aan bepaalde kinderen schenkingen gedaan met voorbehoud van vruchtgebruik en aan andere niet.
     
  • U heeft aan de kinderen verschillende stukken vastgoed geschonken in het verleden.

In de meeste dossiers worden de kinderen gelijk behandeld en krijgen zij op dezelfde momenten een schenking. 
In deze dossiers zal een verklaring van behoud vaak niet nodig zijn.

Heeft u ervoor gekozen om uw nalatenschap af te wikkelen naar Nederlands erfrecht, dan is het Belgische erfrecht sowieso niet relevant. 
Alleen de fiscale aspecten blijven dan (voornamelijk) Vlaams.