Actua

Einde van de kaasroute via Nederlandse notaris vanaf 1 december 2020


In zijn huidige versie stelt het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten dat Belgische notariële akten verplicht in België moeten worden geregistreerd.

Naar aanleiding van de registratie zal een notariële schenkingsakte verleden voor een Belgische notaris dus reden zijn tot de heffing van schenkbelasting.

Buitenlandse schenkingsakten daarentegen worden tot op heden niet automatisch onderworpen aan het Belgische schenkingsrecht.
Enkel in het geval van vrijwillige aanbieding ter registratie in België, kunnen buitenlandse notariële akten onderworpen worden aan het Belgische schenkingsrecht.
Dit gebeurt in de praktijk vaak wanneer de schenker de driejarige wachtperiode na de schenking niet zou overleven. Overlijdt de schenker binnen de drie jaar (binnenkort vier jaar), dan moet degene die de som kreeg hogere erfbelasting betalen.

In het kader van successieplanning met betrekking tot roerende goederen (gelden, effecten, voertuigen, …) is een vaak voorkomende planningstechniek de schenking via buitenlandse notaris (zoals een Nederlandse of Zwitserse notaris).
Bepaalde modaliteiten (zoals schenken met voorbehoud van vruchtgebruik) kunnen immers enkel via een notaris worden verleden.

Aan deze planningstechniek komt weldra een einde.
De wetgever voorziet immers dat buitenlandse notariële akten die de titel vormen van schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner verplicht te registreren zullen zijn. De schenkingen via hand- en bankgiften zouden hierbij onveranderd blijven.

De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving staat gepland op 1 december 2020 en zal dus gelden voor schenkingen van roerende goederen die een Belgische rijksinwoner bij buitenlandse notariële akte doet vanaf 1 december 2020.

De Nederlandse kaasroute kan daarmee nog tot en met 30 november 2020 bewandeld worden.